Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Dziewiętnastowieczne nazwiska patronimiczne z sufiksami z komponentem "-k" w materiale śląskim zebranym przez Stanisława Rosponda

  1. Aleksandra Burdukiewicz

Abstract

19th-century patronymic surnames with suffixes containing the -k- element in Silesian material of Stanisław Rospond

 

The paper characterizes 19th-century Silesian surnames with the following suffixes: -ek, -ak, -ik, -czyk, -uk, -ka, -ko. There are 919 such surnames and they are the most numerous anthroponyms in Silesian material collected by Stanisław Rospond. Considering all the suffixes separately, the following groups can be distinguished: 351 (38%) surnames with suffix -ek, 172 (18.7%) surnames with suffix -ik (-yk), 170 (18.5%) surnames with suffix -ak, 63 (7%) surnames with suffix -czyk, 105 (11%) surnames with suffix -ka, 53 (5.7%) surnames with suffix -ko and 5 (0.5%) surnames with suffix -uk. Most of the analyzed 19th-century surnames − 381 (41%) examples − are motivated by former (older) anthroponyms which have appellatives as root words. Surnames motivated by anthroponyms with proper names as a root word create the next group. There are 278 (30%) such surnames and most of them have suffix -ak. Formations motivated by former anthroponyms with social function or job name as a root word are much less numerous − this group contains 76 (8%) examples. Most of formations belonging to this group have suffix -czyk. There are also single surnames motivated by former anthroponyms with names of family relationships as a root word as well as with ethnonyms.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Onomastica Slavogermanica

27, 2008

Strony od 155 do 166

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy