Stanisław Rospond und die Sprachkontaktonomastik

  1. Ernst Eichler

Abstract

Stanisław Rospond i interferencje językowe w onomastyce

 

Stanisława Rosponda można uznać za prekursora metody strukturalnej w badaniu kontaktów językowych, szczególnie języków słowiańskich i germańskich. Badaniom tej problematyki poświęcone były kolejne tomy „Onomastica Slavogermanica”, redagowane przez S. Rosponda i R. Fischera z Lipska. Wykorzystanie przez S. Rosponda osiągnięć strukturalizmu w badaniach onomastycznych miało znaczący wpływ na metodologię badań międzynarodowych. Szczególnie inspirująca okazała się wydana w 1958 r. fundamentalna rozprawa o strukturalnej klasyfikacji słowiańskiej toponimii, która stanowiła przeciwwagę dla semantycznej klasyfikacji W. Taszyckiego z roku 1946. Zawarte w OSG (1965 r.) rozważania na temat adaptacji słowiańskiego przyrostka -6no jako -en w języku niemieckim: Lipno: Lippen, form hybrydalnych: Wigantici, Rodzierzowo, Dobrogoestesdorf odzwierciedlają strukturalną, jeśli nie strukturalistyczną koncepcję toponimii S. Rosponda, który w swoich analizach wskazywał na makrotypy zarówno toponimów, jak i antroponimów.

Download article

This article

Onomastica Slavogermanica

27, 2008

Pages from 51 to 54

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout