Editorial Board

 

Prof. Barbara Czopek-Kopciuch (Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie)

Prof. Alicja Nowakowska (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. Rudolf Šrámek (Uniwersytet Masaryka w Brnie)

Prof. dr hab. Grzegorz Stauchold (Uniwersytet Wrocławski)

 

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout