Onomastica Slavogermanica, 30, 2011

Z Kłecka do Wrocławia

AbstractDownload articleDownload article

Władysław Nehring, Kłecko, Wrocław, slawistyka

Nehring — horyzonty pamięci

AbstractDownload articleDownload article

pismo, mowa, pamięć, fotografia, opowiadanie transmedialne

Śląsk jako przedmiot działalności naukowej i organizacyjnej Władysława Nehringa

AbstractDownload articleDownload article

Śląsk, ludoznawstwo, Uniwersytet Wrocławski

Nauczanie języka polskiego na Uniwersytecie Wrocławskim w czasach Władysława Nehringa

AbstractDownload articleDownload article

Władysław Nehring, nauczanie języka polskiego jako obcego, glottodydaktyka, podręczniki do języka polskiego jako obcego

Władysław Nehring jako badacz literatury romantycznej

AbstractDownload articleDownload article

literaturoznawstwo, historia, romantyzm

Śląskoznawcze prace Władysława Nehringa

AbstractDownload articleDownload article

Władysław Nehring, slawistyka, dialektologia, onomastyka, śląskie nazwy miejscowe, etymologia

Trzy rozprawy Władysława Nehringa o Janie Kochanowskim

AbstractDownload articleDownload article

Jan Kochanowski, Treny, Odprawa posłów greckich, pozytywizm w badaniach literackich, Aleksander Brückner, interpretacja historycznoliteracka, monografia pisarza, badania porównawcze

Władysław Nehring jako edytor tekstów staropolskich

AbstractDownload articleDownload article

Władysław Nehring, historia języka polskiego, edytor tekstów

Władysław Nehring a germanistyka wrocławska

AbstractDownload articleDownload article

Nehring, germanistyka, uniwersytet, Breslau, slawistyka

Władysław Nehring o Rosji. Rosja o Władysławie Nehringu

AbstractDownload articleDownload article

Nehring, Wrocław, slawistyka, Sankt-Petersburg

Związki naukowe i kontakty osobiste Władysława Nehringa z nauką polską i słowiańską w świetle jego listów prywatnych

AbstractDownload articleDownload article

Władysław Nehring. Pomiędzy organizacyjną powinnością a dydaktyczną pasją

AbstractDownload articleDownload article

Władysław Nehring, slawistyka, seminarium slawistyczne, rektor, dziekan, senator, uczniowie, doktoranci, kurator Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego

Władysław Nehring jako filolog i historyk języka polskiego

AbstractDownload articleDownload article

historia slawistyki, historia języka polskiego, filologia staropolska, edytorstwo naukowe

Rozproszony księgozbiór Władysława Nehringa

AbstractDownload articleDownload article

księgozbiory domowe, W. Nehring, katalogi księgarskie

Władysław Nehring jako członek i kurator Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego

AbstractDownload articleDownload article

Władysław Nehring, slawistyka we Wrocławiu, Towarzystwo Literacko-Słowiańskie

Słowiańskie imiona osobowe — "voces magicae"?

AbstractDownload articleDownload article

historyczna antroponimia słowiańska, magiczne funkcje imion osobowych

Imiona mieszkańców miast Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z perspektywy socjolingwistycznej

AbstractDownload articleDownload article

imię, pokolenie, tożsamość, region, tendencje, motywacje, moda, tradycja

Nazwiska mieszkańców dekanatu wadowickiego motywowane przez wyrazy złożone

AbstractDownload articleDownload article

nazwiska złożone, patronimika żeńskie, onimizacja, transonimizacja, derywacja sufiksalna, semantyka nazwisk złożonych

Nazwiska wrocławian z parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła (od 1946 do 1996 roku)

AbstractDownload articleDownload article

nazwiska, onimy, klasyfikacja nazwisk, frekwencja nazwisk, podstawy nazwiskotwórcze

Recenzja: "Nazwy własne a społeczeństwo", red. Romana Łobodzińska, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask 2010

Download articleDownload article

Recenzja: Важливий внесок у розбудову підвалин Слов’янського ономастичного атласу — Ewa Jakus-Borkowa, Krystyna Nowik, Nazwy miejscowości w Polsce. Układ a tergo, NOWIK, Opole 2010

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout