Onomastica Slavogermanica, 27, 2008

Setna rocznica urodzin Profesora Stanisława Rosponda (1906–1982)

Download articleDownload article

Bibliografia prac Stanisława Rosponda

Download articleDownload article

Stanisław Rospond und die Sprachkontaktonomastik

AbstractDownload articleDownload article

Etnogeneza Słowian w świetle prac onomastycznych Stanisław Rosponda

AbstractDownload articleDownload article

Stanisława Rosponda badania nad rolą Kościoła w dziejach języka polskiego

AbstractDownload articleDownload article

Początki polskiego dyskursu naukowego — język dzieł Marcina Bielskiego i Stanisława Grzepskiego

AbstractDownload articleDownload article

Związki Profesora Stanisława Rosponda z czasopismem "Onomastica"

AbstractDownload articleDownload article

Dziedzictwo onomastyczne Stanisława Rosponda a współczesna onomastyka

AbstractDownload articleDownload article

Słowiański atlas onomastyczny — dawniej i dziś

AbstractDownload articleDownload article

Współczesne polskie imiona, kontynuujące staropolskie dwuczłonowe imiona osobowe (ciąg alfabetyczny: L–M)

AbstractDownload articleDownload article

Relacje polsko-niemieckie w urbanonimii Pomorza Szczecińskiego

AbstractDownload articleDownload article

Fragen der regionalen Onomastik im deutsch-slawischen Kontaktraum

AbstractDownload articleDownload article

Antroponimy słowiańskie w "Liber beneficiorum Domus Corone Marie prope Rugenwold (1406–1528)"

AbstractDownload articleDownload article

Dziewiętnastowieczne nazwiska patronimiczne z sufiksami z komponentem "-k" w materiale śląskim zebranym przez Stanisława Rosponda

AbstractDownload articleDownload article

Adaptacje językowe w śląskiej antroponimii (na przykładzie dziewiętnastowiecznych nazwisk opolan)

AbstractDownload articleDownload article

Współczesne tendencje w nadawaniu imion dzieciom w Łobżenicy

AbstractDownload articleDownload article

Germanizacja nazw miejscowości w powiecie ełckim

AbstractDownload articleDownload article

Dolnośląskie apteki i ich nazwy w przekroju historycznym

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout