Onomastica Slavogermanica

30, 2011

2011

Z Kłecka do Wrocławia
(Jan Miodek)

Nehring — horyzonty pamięci
(Aleksander Woźny)

Śląsk jako przedmiot działalności naukowej i organizacyjnej Władysława Nehr...
(Karin Choinski)

Nauczanie języka polskiego na Uniwersytecie Wrocławskim w czasach Władysław...
(Anna Dąbrowska)

More >

27, 2008

2008

Setna rocznica urodzin Profesora Stanisława Rosponda (1906–1982)
(Stanisław Drewniak)

Bibliografia prac Stanisława Rosponda
(Stanisław Drewniak)

Stanisław Rospond und die Sprachkontaktonomastik
(Ernst Eichler)

Etnogeneza Słowian w świetle prac onomastycznych Stanisław Rosponda
(Stefan Warchoł)

More >

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout